Red Devil

  • Up Next Element 1
  • Up Next Element 2
  • Up Next Element 3
  • Up Next Element 4
  • Up Next Element 5
  • Up Next Element 6
  • Up Next Element 7
  • Up Next Element 8
  • Up Next Element 9
  • Up Next Element 10

 

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Су-1

Guided Bomb Unit-12

Rafale B

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Шлем на щурмовак

AGM-78 Starm

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Red Devil

Grumman А-6E Intruder

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Henschel Hs-129 B3

Бронирана кола 39M CSABA

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Як-130

Red Fury

CAC CA-15 'Kangaroo'

AIM-9L

He-100 D-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

Яковлев Як-23

Grumman F-11 Tiger

Nakajima Ki.87

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: