Су-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

Nakajima Ki.87

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Бронирана кола 39M CSABA

North American T-2 Buckeye

Grumman А-6E Intruder

Шлем на щурмовак

Як-7Б

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Яковлев Як-23

Як-130

Henschel Hs-129 B3

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: