Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 7    Размер: 516.88 KB

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

Яковлев Як-23

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-45 Shrike

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman А-6E Intruder

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

He-100 D-1

Guided Bomb Unit-12

Rafale B

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

AGM-78 Starm

Бронирана кола 39M CSABA

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Me-410A-1 ( Hornisse )

AGM-65 Maverick

Як-7Б

Nakajima Ki.87

Су-1

Henschel Hs-129 B3

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Red Fury

AIM-9L

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: