Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 14    Размер: 641.1 KB

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

CAC CA-15 'Kangaroo'

Су-1

Grumman А-6E Intruder

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Як-130

Яковлев Як-23

Guided Bomb Unit-12

Як-7Б

AIM-9L

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman F-11 Tiger

He-100 D-1

Red Devil

Nakajima Ki.87

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-78 Starm

Шлем на щурмовак

Me-410A-1 ( Hornisse )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Бронирана кола 39M CSABA

North American T-2 Buckeye

Red Fury

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: