Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 1    Размер: 1.34 MB

Rafale B

Як-7Б

Henschel Hs-129 B3

Guided Bomb Unit-12

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-45 Shrike

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Яковлев Як-23

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Devil

Red Fury

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-78 Starm

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman А-6E Intruder

Шлем на щурмовак

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-65 Maverick

CAC CA-15 'Kangaroo'

Nakajima Ki.87

AIM-9L

He-100 D-1

Як-130

North American T-2 Buckeye

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman F-11 Tiger

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: