Су-1

 

Файла:
pdf.png SU-1 АКТУАЛНО
(1 глас)

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

Шлем на щурмовак

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

North American T-2 Buckeye

Red Devil

Бронирана кола 39M CSABA

AIM-9L

Rafale B

AGM-65 Maverick

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-130

Guided Bomb Unit-12

Red Fury

Як-7Б

Grumman А-6E Intruder

AGM-78 Starm

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-45 Shrike

CAC CA-15 'Kangaroo'

Су-1

He-100 D-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman F-11 Tiger

Яковлев Як-23

Nakajima Ki.87

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: