Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Instructions    Размер: 3.04 MB

Як-7Б

Grumman F-11 Tiger

Guided Bomb Unit-12

AGM-45 Shrike

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Me-410A-1 ( Hornisse )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Henschel Hs-129 B3

Rafale B

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Devil

AGM-65 Maverick

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Бронирана кола 39M CSABA

North American T-2 Buckeye

Як-130

Grumman А-6E Intruder

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Су-1

CAC CA-15 'Kangaroo'

Red Fury

AIM-9L

Шлем на щурмовак

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-78 Starm

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: