Категория: Unsorted
Брой под-категории: 1
Подкатегории:
folder.png Stormtrooper Helmet
Файлове: 3

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

Red Fury

Guided Bomb Unit-12

Henschel Hs-129 B3

CAC CA-15 'Kangaroo'

Rafale B

AGM-78 Starm

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Бронирана кола 39M CSABA

AIM-9L

AGM-65 Maverick

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-45 Shrike

He-100 D-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Nakajima Ki.87

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Су-1

Шлем на щурмовак

North American T-2 Buckeye

Grumman А-6E Intruder

Як-7Б

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: