Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • R-60 M    Размер: 335.39 KB

Rafale B

Яковлев Як-23

Grumman F-11 Tiger

Guided Bomb Unit-12

Як-130

AGM-65 Maverick

Бронирана кола 39M CSABA

CAC CA-15 'Kangaroo'

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman А-6E Intruder

Nakajima Ki.87

AGM-45 Shrike

Me-410A-1 ( Hornisse )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Red Devil

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Су-1

North American T-2 Buckeye

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Шлем на щурмовак

AGM-78 Starm

He-100 D-1

Як-7Б

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: