Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • AGM-88 Harm    Размер: 1009.79 KB

Як-7Б

AGM-65 Maverick

Henschel Hs-129 B3

Grumman А-6E Intruder

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Яковлев Як-23

Red Devil

Guided Bomb Unit-12

AIM-9L

Як-130

Red Fury

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Шлем на щурмовак

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman F-11 Tiger

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Me-410A-1 ( Hornisse )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-78 Starm

North American T-2 Buckeye

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Су-1

Rafale B

CAC CA-15 'Kangaroo'

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: