Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • AGM-65 Maverick    Размер: 1.02 MB

Бронирана кола 39M CSABA

Red Fury

Яковлев Як-23

AIM-9L

North American T-2 Buckeye

Grumman F-11 Tiger

Як-130

AGM-45 Shrike

He-100 D-1

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-78 Starm

Nakajima Ki.87

AGM-65 Maverick

Rafale B

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Red Devil

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Me-410A-1 ( Hornisse )

Су-1

Grumman А-6E Intruder

Guided Bomb Unit-12

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-7Б

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Henschel Hs-129 B3

CAC CA-15 'Kangaroo'

Шлем на щурмовак

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: