Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single element 11.2    Размер: 415.29 KB

Яковлев Як-23

AIM-9L

Guided Bomb Unit-12

Су-1

Як-7Б

Me-410A-1 ( Hornisse )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

North American T-2 Buckeye

AGM-78 Starm

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman F-11 Tiger

Як-130

Шлем на щурмовак

Red Devil

Red Fury

AGM-65 Maverick

Grumman А-6E Intruder

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Nakajima Ki.87

CAC CA-15 'Kangaroo'

Бронирана кола 39M CSABA

Rafale B

Henschel Hs-129 B3

He-100 D-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: