Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single element 10.2    Размер: 503.2 KB

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman F-11 Tiger

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

Rafale B

AGM-78 Starm

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Red Devil

Grumman А-6E Intruder

Бронирана кола 39M CSABA

AIM-9L

Як-130

Су-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-45 Shrike

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-7Б

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Red Fury

Яковлев Як-23

CAC CA-15 'Kangaroo'

Nakajima Ki.87

Henschel Hs-129 B3

Шлем на щурмовак

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: