Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single element 6.1    Размер: 689.91 KB

Me-410A-1 ( Hornisse )

Яковлев Як-23

Henschel Hs-129 B3

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman А-6E Intruder

Red Fury

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Rafale B

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-65 Maverick

Як-7Б

AGM-45 Shrike

AIM-9L

Grumman F-11 Tiger

Nakajima Ki.87

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

Як-130

Red Devil

Су-1

AGM-78 Starm

CAC CA-15 'Kangaroo'

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: