Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single element 4.1    Размер: 455.37 KB

Henschel Hs-129 B3

AGM-45 Shrike

Red Devil

Як-130

AGM-78 Starm

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

He-100 D-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Grumman F-11 Tiger

Guided Bomb Unit-12

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Су-1

Як-7Б

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Бронирана кола 39M CSABA

Rafale B

AGM-65 Maverick

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AIM-9L

Grumman А-6E Intruder

Me-410A-1 ( Hornisse )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Red Fury

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: