Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single element 1.2    Размер: 588.47 KB

Red Fury

Шлем на щурмовак

Rafale B

Grumman F-11 Tiger

Су-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Яковлев Як-23

Grumman А-6E Intruder

AGM-78 Starm

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-45 Shrike

Me-410A-1 ( Hornisse )

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AIM-9L

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Guided Bomb Unit-12

Henschel Hs-129 B3

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Devil

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: