Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 3    Размер: 824.31 KB

Henschel Hs-129 B3

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

Me-410A-1 ( Hornisse )

Яковлев Як-23

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-130

Шлем на щурмовак

Бронирана кола 39M CSABA

Як-7Б

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Guided Bomb Unit-12

He-100 D-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman А-6E Intruder

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AIM-9L

North American T-2 Buckeye

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-78 Starm

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Rafale B

CAC CA-15 'Kangaroo'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Nakajima Ki.87

Red Fury

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: