Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 2    Размер: 443.38 KB

Як-7Б

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-45 Shrike

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman F-11 Tiger

AGM-78 Starm

AIM-9L

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Як-130

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Nakajima Ki.87

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Бронирана кола 39M CSABA

CAC CA-15 'Kangaroo'

Яковлев Як-23

Grumman А-6E Intruder

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

He-100 D-1

Henschel Hs-129 B3

Guided Bomb Unit-12

Шлем на щурмовак

Су-1

North American T-2 Buckeye

Red Fury

Rafale B

Me-410A-1 ( Hornisse )

AGM-65 Maverick

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: