Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 419.35 KB

North American T-2 Buckeye

Grumman F-11 Tiger

Су-1

AIM-9L

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Guided Bomb Unit-12

AGM-78 Starm

Шлем на щурмовак

Red Fury

AGM-45 Shrike

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Яковлев Як-23

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Nakajima Ki.87

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman А-6E Intruder

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

CAC CA-15 'Kangaroo'

Rafale B

Як-7Б

Red Devil

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-130

Me-410A-1 ( Hornisse )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: