Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 7    Размер: 277.15 KB

He-100 D-1

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Як-7Б

AIM-9L

Henschel Hs-129 B3

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Red Fury

Rafale B

Nakajima Ki.87

Як-130

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Guided Bomb Unit-12

Шлем на щурмовак

Яковлев Як-23

Me-410A-1 ( Hornisse )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman А-6E Intruder

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman F-11 Tiger

AGM-78 Starm

CAC CA-15 'Kangaroo'

Бронирана кола 39M CSABA

North American T-2 Buckeye

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Су-1

AGM-45 Shrike

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: