Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 5    Размер: 980.79 KB

Red Fury

AGM-65 Maverick

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Шлем на щурмовак

Як-7Б

Red Devil

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Guided Bomb Unit-12

AGM-78 Starm

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman А-6E Intruder

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Henschel Hs-129 B3

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Rafale B

AIM-9L

Яковлев Як-23

AGM-45 Shrike

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman F-11 Tiger

Бронирана кола 39M CSABA

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: