Яковлев Як-23

 

Яковлев Як-23

He-100 D-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Nakajima Ki.87

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Шлем на щурмовак

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman F-11 Tiger

AGM-78 Starm

AGM-45 Shrike

Як-7Б

North American T-2 Buckeye

Henschel Hs-129 B3

AGM-65 Maverick

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Me-410A-1 ( Hornisse )

Су-1

AIM-9L

Rafale B

Grumman А-6E Intruder

Guided Bomb Unit-12

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: