Су-1

 

Файла:
SU-1АКТУАЛНО
(0 гласа)

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Me-410A-1 ( Hornisse )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Nakajima Ki.87

Бронирана кола 39M CSABA

He-100 D-1

Grumman А-6E Intruder

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman F-11 Tiger

Су-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: