Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 14    Размер: 977.28 KB

Яковлев Як-23

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AIM-9L

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-130

Як-7Б

Me-410A-1 ( Hornisse )

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-45 Shrike

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

CAC CA-15 'Kangaroo'

Шлем на щурмовак

Rafale B

Су-1

AGM-78 Starm

Nakajima Ki.87

Red Devil

AGM-65 Maverick

He-100 D-1

North American T-2 Buckeye

Grumman F-11 Tiger

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Red Fury

Grumman А-6E Intruder

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: