Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 13    Размер: 53.46 KB

Rafale B

Guided Bomb Unit-12

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

Як-130

North American T-2 Buckeye

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

He-100 D-1

Шлем на щурмовак

Me-410A-1 ( Hornisse )

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-65 Maverick

CAC CA-15 'Kangaroo'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Як-7Б

Бронирана кола 39M CSABA

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Devil

Яковлев Як-23

AIM-9L

Grumman А-6E Intruder

AGM-45 Shrike

Red Fury

Grumman F-11 Tiger

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: