Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 12    Размер: 89.01 KB

Grumman F-11 Tiger

North American T-2 Buckeye

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Як-7Б

Яковлев Як-23

Rafale B

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Red Fury

AGM-78 Starm

Шлем на щурмовак

Guided Bomb Unit-12

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-130

AIM-9L

Бронирана кола 39M CSABA

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

Су-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

Henschel Hs-129 B3

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: