Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Whole robot    Размер: 5.25 MB

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman А-6E Intruder

AGM-78 Starm

Rafale B

Як-130

Nakajima Ki.87

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

North American T-2 Buckeye

Яковлев Як-23

Red Fury

Henschel Hs-129 B3

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Шлем на щурмовак

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-45 Shrike

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: